Unifit 035 izolaciona rolna za kosi krov

Izolaciona rolna za kosi krov. Staklena mineralna vuna sa ECOSE® Technology, koja se isporučuje u rolnama.

Krovna konstrukcija. UNIFIT 035 sa ECOSE® Technology pruža visoku zaštitu u pogledu termičke, zvučne i zaštite od požara. Namenjen je za primenu u kosim krovovima. Prilikom izolacije kosog krova, sa unutrašnje strane, UNIFIT 035 treba postaviti preko rogova i termoizolacije (najčešće kamene vune) koja je već ugrađena između rogova. Prilikom izvođenja izolacije sa spoljašnje strane, UNIFIT 035 treba postaviti između rogova.