Toggle je fotelja manjih dimenzija čiji dizajn je načelno proistekao iz konstrukcije radijalnih trouglova koji likovno i statički uravnotežuju model. Toggle, cilindrični čep, povezuje jastuke sa bazom, dok odabir drveta ili čelika fotelja menja svoju oblikovnu pojavu i prilagođava se prostoru i nameni.

By Numen / For Use