SUPREME SD95 Termički izolovan sistem za ulazna vrata

Sistem za ulazna vrata visokih standarda SUPREME SD95, obuhvata kompletan raspon profila sa termoprekidom i ravnim dizajnom kojim se postižu potpuno poravnate konstrukcije visoke funkcionalnosti.

Veliki izbor ispuna za vrata uključuje staklene i aluminijumske ploče i može da odgovori na raznolike estetske i arhitektonske zahteve.

Prednosti:

  • Skraćeno vreme ugradnje
  • Izuzetan kvalitet sa sertifikovanim performansama
  • Visoka funkcionalnost i jednostavnost upotrebe
  • Visok stepen energetske efikasnosti i sigurnosti
  • Fleksibilnost konstrukcije
  • Veliki izbor tipologija
  • Prilagođenost za osobe sa posebnim potrebama.

Katalozi