SMARTIA SD77 Termički izolovan sistem za ulazna vrata

SMARTIA SD77 je termički izolovan sistem za kvalitetna ulazna vrata koji je spoj estetike i funkcionalnosti, zadovoljavajući potrebe za savremenim dizajnom i ističući se svojim performansama, sa naglaskom na sigurnosti.

Estetici ovog sistema doprinosi i elegantna uniformnost, koja se ogleda u ravnom i koplanarnom dizajnu. Na raspolaganju su različite konstrukcije u kombinaciji sa aluminijumskim ili staklenim ispunama.

Prednosti:

  • Dizajn i kvalitet, kojim se ovaj sistem izdvaja od konkurencije
  • Visoka funkcionalnost, sa sertifikovanim performansama
  • Fleksibilnost i širok izbor tipologija i rešenja
  • Jednostavnost upotrebe i prilagođenost osobama sa posebnim potrebama.