TB 30 Optim

Pošalji upit

NEXE Termo blokovi su blokovi velikog formata koji omogućuju manji utrošak blokova po m2, manju potrošnju maltera i uštedu vremena u gradnji. Termoizolacione osobine Termo blokova dobijaju se pravilnim projektovanjem poroznosti, dimenzija i dizajna finalnog proizvoda. Na taj način omogućava se akumulacija toplote tako da se blokovi polako hlade a leti sporo zagrevaju. Pored izvrsnih termoizolacionih svojstva termo blokovi zahvaljujući svojoj poroznosti imaju olakšanu masu čime se uveliko olakšava manipulacija blokovima na gradilištu.

Sa građevinsko biološkog aspekta, termo blok je idealan proizvod jer je isključivo izrađen od prirodnih materijala bez sintetičkih dodataka. Zidovi od termo blokova omogućuju dobra paropropusna svojstva i dobru zvučnu izolaciju, a u kombinaciji sa dodatnom toplotnom izolacijom i dobra izolaciona svojstva daju preduslov za stvaranje prijatne mikroklime u prostoru.

SPECIFIKACIJE

  • Dimenzije 250x300x238
  • Masa (kg) cca 12,6
  • JNF 9,2
  • Potrošnja opeke (kom/m2) 16
  • Potrošnja opeke (kom/m3) 56
  • Pakovanje - paleta (kom) 96

Cigla: srodni proizvodi

Fert 14

NEXE

SB-14

NEXE

TB 20 Optim

NEXE

TB - 38 Optim

NEXE

PB 50-10-19

NEXE

Fert Kanalica

NEXE

TB 38

NEXE

NEXE

NEXE Grupu čini 13 kompanija koje posluju u Republici Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini.