Ugaona kompozicija, koju je dizajnirao Alain van Havre, čini srce dizajna koji ima za cilj da se distancira od tradicionalnih statičnih i nepokretnih površina. Savršenim poravnavanjem više uglova stvara se jedinstven osećaj volumena. Kada jednačini dodamo svetlost, višeslojno hrastovo platno stvara još veću dubinu bacajući senke.