Ugaona kompozicija, koju je dizajnirao Alain van Havre, čini srce dizajna koji ima za cilj da se distancira od tradicionalnih statičnih i nepokretnih površina. Stvoren je jedinstven osećaj volumena koji menja vašu percepciju komode dok prolazite pored nje.