Završna obrada u crnoj boji | tehničkih tekstil sa zaštitom od sunca; 

A. 174 - 101 - 87 | B. 102 | C. 84 | D. 73 | E. 44 cm | Table: 52 x 91 cm