Završna obrada u beloj boji | tehničkih tekstil sa zaštitom od sunca u svetlo plavoj boji;
A. 275,5 | B. 93 | C. 69 | D. 50 | E. 40 | F. 69 cm