Završna obrada u boji peska | tehničkih tekstil sa zaštitom od sunca; 

A. 230 | B. 88 | C. 76 | D. 55 | E. 43 cm