Štof Pausa u prirodnoj boji | crna baza; A. 248 | B. 104 | C. 74 | D. 62 | E. 42 cm