Smrča (Picea Abies) je najzastupljenija vrsta u našoj  proizvodnji. Drvo smrče nabavljamo isključivo iz Skandinavskih zemalja što je veoma važno sa aspekta kvaliteta drveta. Izrađuje se u širini 95/120 ili 145 mm i dužini 3/4 ili 6 m.

Red Amber dezen je zaštićen prirodnim uljima i može se koristiti za:

  • Fasade
  • Ograde
  • Unutrašnje obloge