SMARTIA FC60 je kompletan aluminijumski sistem ograda sa lamelama po izboru (aluminijum, Woodalux®), koje su pričvršćene za stubove uglavnom sa spoljne strane.

Kontinuirani, linearni dizajn, praćen robusnim i funkcionalnim rešenjima jednokrilnih, dvokrilnih i kliznih kapija.

Prednosti:

  • Minimalistički dizajn sa ravnim linijama, bez vidljivih tačaka fiksiranja
  • Raznovrsnost tehničkih rešenja i dizajna
  • Mogućnost kombinovanja aluminijuma i Woodalux-a®
  • Mogućnost kreiranja velikih konstrukcija
  • Jednostavna montaža.