SMARTIA MD9660 Sistem za ulazna vrata sa termičkim prekidom

Smartia M9660 je sistem za ulazna vrata sa termičkim prekidom. Visoke performanse bez velikih troškova ulaganja.

Prednosti:

  • Moderna, raznovrsna rešenja 
  • Zagarantovan kvalitet i sertifikovane performanse
  • Visoka statička stabilnost i funkcionalnost u slučaju teških vremenskih uslova
  • Fleksibilnost u gradnji
  • Posebna rešenja za hotele
  • Pogodna za osobe sa posebnim potrebama.