Rettango behaton predstavlja kombinovanu formu ploča u tri različita formata. U jednom redu Rettango elemenata nalaze se sledeći formati: 9 komada dimenzija 30 x 20 cm, 8 kom 20 x 20 cm, 5 kom 20 x 10 cm.

Ploče kombinovane forme isporučuju se samo na cele redove. Isporuka pojedinačnih formata nije moguća. Nosivost: pešačke površine i putnički automobili.