Piato sto je dizajniran da bude impresivan i plemenit. Ima strukturu od punog drveta i pravougaonu staklenu ploču sa zaobljenim ivicama. Sto se izrađuje u različitim veličinama i ploča stola može da bude od različitih materijala.

Katalozi