Orbis je kolekcija minimalističke kružne, univerzalne forme sa zasečenim vrhom. Difuzor sakriva LED panel unutar uređaja i omekšava svetlost. Iznad panela nalazi se  višeugaoni Brokis konektor dizajniran za jednostavnu instalaciju i lakše održavanje. Dodatnu varijabilnost pruža izbor suptilnog sivog ili braon dim-stakla.

Dizajn: Lucie Koldova