Oblo zakačaljka za kapute dolazi u dve veličine. U plodnom nastojanju da spojimo jednostavnost forme sa utilitarnošću, izabrali smo puno drvo kao jedini materijal koji daje oblik ovoj vešalici. Završna obrada nanesena sa svih strana i vrhunskim izdržljivi materijal omogućavaju Oblo zakačaljki da se savršeno uklopi u potrebe naših kupaca.