Nevada tealight holder je svećnjak koji je spojio nekoliko različito oblikovanih segmenata kristala, i pomešao malo roze, crvene i crne koje se presijavaju, čineći od njega pravu malu skulpturu koja svetlo prelama u raznobojne senke. Visina vaze je 21 cm.

Dizajn: Julie Hugau & Andrea Larsson.