Izolaciona ploča za ventilisanu fasadu. NaturBoard VENTI PLUS je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u polutvrde proizvode. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

Ventilisana fasada. Proizvod je namenjen za toplotnu i zvučnu izolaciju kao i zaštitu od požara ventilisanih fasada preko 20 metara visine. Na zid ih postavljamo između profila ventilisane fasade. Mehanički ih pričvršćujemo tiplovima za ventilisanu fasadu (5-6 kom/m2). Obeležena strana ploče se okreće ka spolja, tj. ka osobi koja ugrađuje ploču.