Narbutas zidni i plafonski akustični paneli

MODUS sistem akustičnih panela uključuje zidne panele, horizontalne plafonske panele i vertikalne plafonske (dvostrane) panele. Osim što doprinose boljoj akustici u kancelariji, pomoću njih se mogu kreirati suptilna dizajnerska rešenja i ambijenti u kancelariji.

MODUS akustični paneli nude klasu C apsorpcije zvuka i sadrže patentiran i sertifikovan materijal, dizajniran tako da efikasno apsorbuje zvuk.

Projekti koji koriste ovaj proizvod