Stočić Mikado, koji je dizajnirao Alain van Havre, nije samo manja verzija trpezarijskog stola Mikado. To je potpuna reinterpretacija njegovog većeg dizajna i studija ravnoteže i simetrije.

Projekti koji koriste ovaj proizvod