Lithos Mosaico je jedan od vodećih italijanskih proizvođača dekorativnih elemenata od mermernih mozaika, sa mogućnošću aplikacije zlatnih, srebrnih i bakarnih listića na mermeru.