Jugo je kolekcija koja budi osećaj mediteranske opuštenosti i potrebe za hedonizmom. Ime kolekcije inspirisano je jugom – karakterističnim vetrom na Jadranskom moru koji duva s jugoistoka.

By Numen / For Use