Homeseal LDS 5 unutrašnja folija

Pošalji upit

Aktivna parna brana. Homeseal LDS 5 se sastoji iz dva sloja presovanog, polipropilenskog, netkanog tekstila. Poseban dizajn Homeseal LDS 5 folije obezbeđuje kontrolisanu difuziju vodene pare, čime se ostvaruju komforni uslovi životnog prostora.

Primenjuje se u sistemu kose krovne konstrukcije, u sistemu sendvič zida i kod izolacije tavanice. Obratiti pažnju na odgovarajuće smernice za ugradnju i informacije u okviru ikonica. Homeseal LDS 5 folija se postavlja sa unutrašnje strane krovne konstrukcije, ili sa toplije/unutrašnje strane termoizolacije u sistemu sendvič zida. Homeseal LDS 5 se postavlja sa preklopima min. 10cm. Prilikom postavljanja folije, treba voditi računa da štampana strana bude okrenuta ka instalateru, a glatka, neštampana strana ka rogovima ili zidu. Foliju zaštititi od UV zračenja.

Projekti koji koriste ovaj proizvod

Knauf Insulation

Knauf Insulation je globalni lider sa više od 40 godina iskustva u proizvodnji i distribuciji izolacionih rešenja.