Završna obrada od nikla | fazetirano ogledalo; 150 x H. 220 cm