FLA3 (Fire Line Autumatic) gorionik je jedan od najluksuznijih danas dostupnih kamina koji rade na etanol. Kompaktne je i lienarne forme i lako se ugrađuje u zidne kamine ili pregradne elemente u enterijeru. Dužina gorionika je od 790 – 2490 mm, visina 220 mm, a plamen je moguće podešavati u šest visina. Kontrola sistema je bežična, a sistem za punjenje automatski.