Essential Wallpaper je kolekcija koja naglašava taktilne vrednosti površina svojih tapeta. Motivi su geometrijski i ponavljaju se u vidu zanimljivih paterna bogatih detaljima kao što su 3D teksture, umeci, te metalik detalji koji deluju kao pravi bareljefi.