E-commerce 3D platforma

Pošalji upit

Namenjeno za e-commerce prodaju nameštaja.

Integracija 3D modela u e-commerce omogućava korisnicima interaktivno iskustvo pri kupovini, dok povezivanje konfiguratora sa relevantnim podacima omogućava korisnicima da prilagode proizvode prema svojim potrebama. Dodavanjem funkcionalnosti prikaza cene unutar konfiguratora, korisnicima se pruža transparentnost i jasnoća tokom procesa personalizacije proizvoda.

Na taj način, kupci mogu istraživati različite opcije i istovremeno imati uvid u cenu, što olakšava donošenje informisane odluke i povećava verovatnoću kupovine. Integracija konfiguratora sa podacima o ceni unapređuje korisničko iskustvo i doprinosi efikasnom procesu online kupovine.

Vizard Digital

Mi smo Vizard Digital - sistem koji omogućava digitalizaciju različitih proizvoda, što podrazumeva njihov prikaz u vidu 3D objekata, mogućnost konfiguracije proizvoda, ali i njihovo iskustvo u proširenoj realnosti (AR).