Završna obrada u crnoj boji | ploča od belog mermera | prilagođen za spoljnu upotrebu;

ø 70 x H. 75 cm