Završna obrada u beloj boji | tehničkih tekstil sa zaštitom od sunca u svetlo plavoj boji;
A. 60 | B. 66 | C. 87 | D. 55 | E. 50 | F. 64,5 cm