Ne samo u kancelarijama gde je UnderDesk dominantno prisutan, već i kod kuće, posebno na mestima gde su priključeni uređaji koji za vas mogu imati veću vrednost od cene koliko su plaćeni. Može stajati slobodno, kao napredni profesionalni produžni kabl, ili se pričvrstiti na bok dna stola sa utičnicama okrenutim prema vama, ili pak na dno kadice nogicama koje se montiraju prema potrebi u jedan ili drugi položaj.
UnderDesk može biti od 2 do 10 modula.

Napon: 100-250 V max
Struja: 16 A max