Dok drugi uređaji leže po podu, Pillar stoji uspravno tamo gde je postavljen i gde je potreban.
Pillar od jedne najčešće nedostupne utičnice u zidu ili podu dovodi dve, tri ili čak četiri utičnice, sa ili bez dvostrukog brzog punjača, na mesto da bude pod ruku.
Na kablomet do vašeg laptopa ili mobilnog.
Pillar može biti od 2 do 5 modula.

Napon: 100-250 V max
Struja: 16 A max