Kutije za roletne za bočnu montažu sa spoljne strane, zakrivljenih linija, pogodne za renoviranje i idealne u slučajevima kada nije moguće, ili nije željeno smanjenje visine prozorskih otvora.

Prednosti:

  • Bočnim postavljanjem sa spoljne strane ne smanjuje se preostala visina otvora, za razliku od kutija koje se montiraju sa gornje strane
  • Integrisani komarnici, zahvaljujući kojima se takođe zadržava nepromenjena originalna visina otvora, što ne bi bio slučaj sa zasebnim komarnicima
  • Aerodinamički dizajn kojim se umanjuje stepen buke.