Završna obrada u beloj boji | tehničkih tekstil sa zaštitom od sunca u svetlo plavoj boji;
A. 96,5 | B. 93,5 | C. 68,5 | D. 45 | E. 38 | F. 68,5 cm