Završna obrada – Classic braon | štof: bukle krem

A. 77 | B. 82 | C. 81 | D. 56 | E. 43 | F. 57 cm