Završna obrada u boji peska | tehnički tekstil sa zaštitom od sunca; 

A. 80 | B. 88 | C. 76 | D. 55 | E. 43 cm