Završna obrada u boji peska | tehničkih tekstil sa zaštitom od sunca; 

A. 70 | B. 87 | C. 65 | D. 56 | E. 43 | F. 56 cm