Aluminijumska vrata sa skrivenim krilom najčešće su izbor arhitekata radi postizanja jedinstvene optike pomoću vrata velikih dimenzija. Okvir kasper vrata nije vidljiv; vidljivo je samo krilo, koje je u potpunosti uklopljeno u fasadu ili druge elemente oko vrata, što im daje specifičnu estetsku vrednost.