Može se koristiti kao vezivni most, kao masa za izravnavanje ili kao malter pri renoviranju. Idealan je kao malter za popravke na fasadama i renoviranje. Za završnu obradu, preko Baumit MultiWhite, mogu se primeniti fasadne boje bez prethodnog predpremaza.

  • Bele boje
  • Ojačan vlaknima
  • Za izvođenje zaglađene ili strukturirane površine