Mineralna unutrašnja boja za zidove i plafone. Dostupno u 66 odabranih Ionit nijansi. Visoko
paropropusna, dobro pokrivna, bez organskih isparenja, bez konzervansa. Baumit Ionit boja aktivno poboljšava unutrašnji vazduh stvaranjem prirodnih jona vazduha.

  • Više zdravih vazdušnih jona
  • Kvalitetniji odmor
  • Manje polena