Aluminijum Viz 70 i Viz 87

Ulazna vrata zahtevaju poseban tretman u projektovanju i izvođenju objekata. U savremenoj arhitekturi, gde se izrada arhitektonskih elemenata zasniva na industrijskim, serijskim proizvodnjama, proces dizajna nije baziran na unikatnosti jednih vrata već na mogućnošću izrade određenih portalskih šema i oblikovanju aluminijumskih profila u setu koje u najvećoj meri zavisi od statičkih, termičkih karakteristika i primene raznih sistema okova. U želji da se kupcu ponudi dostupnost visoko kvalitetnih ulaznih vrata uz istovremenu mogućnost postizanja unikatnosti Vizus je izgradio specijalan odnos prema ovom problemu.

Shodno opredeljenju ka upotrebi dva ključna materijala aluminijuma i drveta, Vizus je razvio sisteme ulaznih vrata koji mogu da odgovore širokoj paleti arhitektonskih zahteva po pitanju namene objekta. Materijalizacija sistema i namena u zavisnosti od funkcije arhitektonskog objekta je ovde dovela do  različitog tumačenja vratnih šema