Aluminijum-drvo Vizus AT 90Hi

Vizus AT90Hi je kompozitni prozorski sistem od strukturnih aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim mostom poliamidnim profilima i oblogom od masiva drveta na strani enterijera. Bazna širina rama 90mm, sa udvojenim srednjim zaptivkama i umetnutim profilima od stirodura daje dobru termičku zaštitu prozorskom ramu. Sistem predviđa standardnu širinu ispune od 48mm. Obloga od drveta, izrađena je od industrijski spojenih okvira, besprekorne izrade i površinske obrade. Žlebovi za okov smešteni su na aluminijumskim, termički branjenim profilima, tako da u pogledu trajnosti i preciznosti funkcionisanja okova poseduju sve prednosti aluminijumskih prozora. 

Monolitnost kako spoljašnjeg tako i unutrašnjeg rama krila glavne su odlike dizajna. Sa spoljašnje strane čiste i svedene konture ne opterećuju arhitektonsku zamisao objekta, dok sa unutrašnje drveni ram lepotom teksture i taktilnosti drveta ostvaruje poseban kontakt sa enterijerom.