Aluminijum-drvo Vizus AT 80

Prozorski sistem Vizus AT+sun control pored svih standardnih osobina karakteriše i mogućnost kontrolisanja količine dnevne svetlosti u prostoru. Formiran je od aluminijumskih profila sa izvršenim termičkim prekidom i oblogom od masiva drveta sa enterijerske strane. Prozorski sklop predviđa sistem zastakljivanja 1+2 i 1+3, čime je omogućeno smeštanje venecijaner zastora u prostoru između jednostrukog spoljašnjeg i termoizolacionog stakla, maksimalne širine 15mm.

Za potrebe održavanja omogućeno je otvaranje spoljašnjeg zastakljenja u položaju otvorenog prozora, po sistemu krilo na krilo. Obloga od drveta, izrađena od industrijski spojenih okvira, besprekorne izrade i površinske obrade, veliki je doprinos udobnosti i toplini enterijera.

Upotreba dvostrukog i trostrukog termopan stakla određuje kako baznu širinu prozorskog sistema, tako i vrednost koeficijenta prolaza toplote.

Karakteristike prozorskog sistema:

  • Bazna širina sistema 80mm
  • Zastakljivanje 1+2
  • Koeficijent prolaza toplote Uf=1.75W/m2K