ACO Therm svetlosna okna

Pošalji upit

ACO Therm svetlosna okna omogućavaju potpuno novi koncept u uređenju podrumskih prostorija. Zahvaljujući svojoj strukturi, beloj boji i priključku za vezivanje odvodne cevi, ovi proizvodi pružaju podrumskim prostorijama sigurnost, dovoljnu količinu svetlosti i lako održavanje, dok različite varijante pokrivnih rešetki omogućavaju prelazak pešaka ili vozila preko svetlosnog okna.

Karakteristike:

  • Visoka refleksija svetlosti u unutrašnji prostor
  • Naknadno povišenje visine uz pomoć elemenata za nadvišenje
  • Odvođenje padavina putem sifonskog odvoda sa hvatačem lišća
  • Visoka otpornost i strukturna stabilnost elemenata

ACO

ACO Grupa, u okviru koje posluje i ACO Srbija i Crna Gora, jedan je od svetskih lidera u razvoju i proizvodnji inovativnih rešenja u oblasti upravljanja površinskim vodama i vodama unutar objekata.