Marko Petrovic, Milos Paunovic, Petar Bojovic 20  cover

Prostorni kontinuitet kroz jedinstvo objekta i tla – vrtić na Bežanijskoj kosi

Na javnom arhitektonskom konkursu za pet beogradskih vrtića, završenom u novembru 2010. godine, na kom je učestvovalo više od 40 timova sa preko 200 predloženih idejnih rešenja, dodeljeno je pet jednakovrednih prvih nagrada. Po jedan projekat od pet nagrađenih timova predložen je od strane žirija za dalju razradu i izgradnju na odgovarajućoj lokaciji. Vrtić na Bežanijskoj kosi, delo tek svršenih studenata arhitekture, jedan je od radova uvrštenih u ovu grupu i prvi koji je izveden.

Reakcija mladog tima na usitnjenu strukturu stambenih blokova na Bežanijskoj kosi bila je njena negacija, odnosno svođenje objekta na jedinstveni volumen – beli kvadar približno kvadratne osnove, diskretno dekomponovan kako bi se važne namenske celine naglasile. Programski, vrtić je trebalo da omogući rad sa oko 250 mališana, te je s obzirom na tako veliki kapacitet projektovan kao dvoetažni objekat. U celosti, vrtić je organizovan oko atrijuma koji je pokupio sve komunikacije i javne sadržaje i ima ulogu tampon zone između različitih stepena prostorne otvorenosti.

Vrtić i teren u direktnoj su programsko-prostornoj vezi. Parterno uređenje i sam objekat spojeni su vezom između atrijuma, krovne terase i zemljanog nasipa. Preko zemljanog nasipa uspostavljen je kontinualan tok između spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora prizemlja i sprata, ali i oformljen maštovit prostor za igru dece.

Svedenom arhitekturom obdaništa i definicijom njegove razmere u odnosu na okruženje jasno se naglašava njegov javni karakter i značaj za lokalno susedstvo. Objekat je hromatski pročišćen, a bela boja dominira na fasadi i u obradi enterijera. Obilata primena bele u unutrašnjosti bila je strateška odluka, kako bi se prostori unutar objekta učinili što svetlijim. U takvom ambijentu deca čine dinamični hromatski element, koji postaje sastavni deo arhitekture.

U celini, postignuta je jasna i smirena organizaciona šema, sa arhitektonski raznolikim ambijentima kroz programsko i prostorno uvezivanje objekta i parternog uređenja. Radi se o kombinaciji tipološkog i topološkog pristupa artikulaciji celine, koji omogućava racionalno korišćenje raspoloživog prostora bez prekidanja kontinuiteta na relaciji teren-objekat.

Priredio: Dragan Marković
Faktografija
ObjekatVrtić na Bežanijskoj kosi
MestoBeograd (Srbija)
ProgramKombinovana dečija ustanova
Površina1.886 m²
Godina2012.
AutorPetar Bojović, Marko Petrović, Miloš Paunović
SaradniciUroš Kovačević, Ana Nastić
ProjektantDEL-ING d.o.o.
FotografijeMarko Petrović, Milos Paunović


02 - Osnova prizemlja
Marko Petrovic, Milos Paunovic, Petar Bojovic 28Širi dalje
Srodni sadržaji

Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja