Foto: Tamás Bujnovszky
Formiranje trga
Korényi & Partners + LAB5 architects

Realizacija pažljivo i racionalno oblikovanog objekta manifestacionog centra formira javni gradski prostor sa jasnim, koherentnim likom koji uspeva da pomiri njegove nasleđene kontradiktornosti i istorijsko-ideološke slojeve te postane popularno mesto okupljanja.

Ekipa Superprostora tokom razgovora sa Igorom Franićem u Beogradu
Razgovor sa Igorom Franićem

Sa istaknutim hrvatskim arhitektom Igorom Franićem razgovarali smo u Beogradu o njegovom viđenju savremene hrvatske i regionalne arhitekture, konkursima kao podsticaju razvoju arhitektonske scene te njegovom pristupu projektovanju i baratanju uvek prisutnom temom Void-a.

Islamski centar Rijeka, iz novina "jutarnji list"
Alem ponad Rijeke
Dušan Džamonja i ADB

Islamski centar u Rijeci prvi je verski objekat te konfesije u Hrvatskoj u XXI veku. Arhitekt Alen Žunić za Super Prostor analizira projekat skulptora Dušana Džamonje i arhitektonskog biroa ADB, te kontekst u kome objekat nastaje, tvoreći novu paradigmu u domenu savremene verske arhitekture u Hrvatskoj.

Enterijer kafea Gradskog kulturnog centra u Užicu - Fotografija Relja Ivanić
Plafonom do fleksibilnosti
Ružica Jovanović

Dom Vojske u Užicu, poput brojnih sličnih objekata u čitavoj Srbiji, tavori u centru grada napušten, zatvoren za javnost i bez sadržaja. Inovativnim projektom Ružice Jovanović, uz izuzetno skroman budžet, jedan njegov segment počinje novi život kao kafe i izložbeni prostor novog Kulturnog centra.