Vinarija Laposa

Laposa vinariju, smeštenu u blizini jezera Balaton u Mađarskoj, na prvi pogled čine samo dva monolitna i međusobno nepovezana objekta. Ova vinarija, međutim, krije mnogo više od vidljivog.

Najveći deo procesa proizvodnje i skladištenja vina smešten je u padini brda na dva podzemna nivoa, tako da unutrašnja struktura vinarije po vertikalnoj osi prati proces proizvodnje, koristeći silu gravitacije kako bi ga pojednostavila. Na taj način, samo jedna četvrtina vinarije nalazi se iznad površine zemlje, čime nije drastičnije ugrožen strogo zaštićen pejzaž planine Szent György (Sent Đerđi).

Unutrašnja organizacija vinarije proizilazi iz zahteva tehnološkog procesa proizvodnje vina, i čine je magacini, skladišta, ostave, proizvodni pogoni, pristup vozilima i administrativne prostorije. Sa druge strane, spoljna struktura objekta, a time i njena forma, proizilazi iz karakteristika fizičkog konteksta: nepravilne topografije terena i volumena tradicionalnih vinskih podruma sa dvovodnim kosim krovom.

Objekat je gotovo u potpunosti izveden od betona, s tim da je unutrašnja materijalizacija znatno svedenija od spoljašnje.

U unutrašnjosti dominira neobrađeni (natur) beton, u kome su izvedeni podovi, zidovi i plafon. Konstrukcija i unutrašnje instalacije nisu skrivene, čime je postignut pozitivan kontrast između osnovne materijalizacije unutrašnjih površina i materijalizacije mehanizacije za proizvodnju. Unutrašnjost dela vinarije obložena je opekom, karakterističnom za materijalizaciju tradicionalnih vinskih podruma, ali ne u skladu sa konstruktivnim principima opeke u svodu, već u “pletenom” dijagonalnom slogu.

Spoljašnja materijalizacija objekta je najvećim delom izvedena od prefabrikovanih svetlih betonskih panela, koji na sebi imaju ornament čokota vinove loze. Time je istovremeno postignuta rigidnost celokupnog spoljnjeg izraza objekta i finoća u izradi detalja. Na mestima gde je bilo potrebe za prirodnim osvetljenjem, u osnovnom volumenu objekta načinjeni su „rezovi“ od strukturalne staklene fasade prekrivene perforiranim limom. On na sebi takođe ima ornameniku vinove loze, čime je postignut kontinuitet osnovne volumetrije.

Priredio: Dragan Marković
Faktografija
ObjekatVinarija Laposa
MestoBadačonji (Mađarska)
ProgramVinarija – proizvodnja i čuvanje vina
Površina420 m2
Godina2010.
AutorAtelier Peter Kis (Péter Kis, Bea Molnár)
FotografijeZsolt Batar
VideoBence Pásztor za 6b.hu


"Pleteni" svod od opeke

Kontinuitet u materijalizaciji fasadeŠiri dalje
Srodni sadržaji

Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja