3LHD skica

Video intervjui sa arhitektima u regionu (Archdaily)

Koliko arhitekata, toliko različitih mišljenja o tome šta arhitektura jeste i koja je društvena uloga arhitekata.

Objavljujući svedočanstva pet arhitektonskih biroa iz regiona (Sadar-Vuga, 3LHD, Njirić+, Ofis Arhitekti i Produkcija 004), želimo da na jednom mestu saberemo i uporedimo njihova mišljenja i stavove. Odgovarajući na osam opštih pitanja, arhitekti ovde na krajnje konkretan način govore o sebi, svom radu i arhitekturi kao načinu života.

Razgovore je realizovao David Basulto (Archdaily) za vreme svog boravka u Hrvatskoj 2010. godine.


Boštjan Vuga

Sadar-Vuga Arhitekti

Boštjan Vuga iz slovenačnog biroa Sadar-Vuga Arhitekti priča o svojim profesionalnim počecima, specifičnoj radnoj metodologiji svog biroa zasnovanoj na prostornim formulama, važnosti veštine komunikacije u arhitektonskoj struci, značaju spoljnih saradnika u radu na projektima, prebukiranosti informacijama u savremenom dobu, razvoju sopstvene prakse i uloge Interneta kao izvora novih činjenica.


Saša Begović i Marko Dabrović

3LHD

Saša Begović i Marko Dabrović iz hrvatskog biroa 3LHD govore o svom timskom radu, tipološkoj raznovrsnosti projekata na kojima su sarađivali, integracionom i kolaborativnom projektantskom pristupu, povezanosti profesije i života, poželjnoj društvenoj ulozi arhitekata, grupnoj metodologiji rada i primenjenim alatima, važnosti Inerneta kao sredstva komunikacije i prezentacije.


Hrvoje Njirić

Njirić + arhitekti

Hrvoje Njirić (Njirić + arhitekti, Hrvatska) govori o svom stavu prema arhitekturi kao širokoj i društveno važnoj profesiji, povezanosti arhitektonske produkcije i konteksta u kome nastaje, arhitekturi kao stilu života, važnosti inovacije u svakodnevnom radu, značaju društvenih mreža i razmeni ideja u arhitektonskoj praksi, Internetu kao globalnom fenomenu.


Špela Videčnik i Rok Oman

OFIS arhitekti

Špela Videčnik i Rok Oman (OFIS arhitekti, Slovenija) govore o razmerama projekata na kojima su sarađivali, svojoj zasićenosti radom na objektima kolektivnog stanovanja, odsustvu društvenih mreža u svom bavljenju arhitekturom, svojim studentskim danima, važnosti samostalnog rada u profesionalnom razvoju, o učenju kroz rad, arhitekturi kao biznisu, te o Internetu kao mestu sureta, razmene i prevazilaženja teritorijalnih granica.


Davor Katušić

Produkcija 004

Davor Katušić iz hrvatskog biroa Produkcija 004 u ovom vrlo kratkom intervjuu priča o profilu svog studija, koji se pored arhitekture bavi i produkt i grafičkim dizajnom, arhitekturi kao načinu života, arhitekti kao edukatoru društva, o značaju stalnih invencija i promena u pristupu rada, važnosti subjektivnog odnosa nastavnik-student u obrazovnom procesu, pretnjama koje nameće komparativno tržište, ubrzavanju društvenih procesa kao posledice pojave Interneta.


Priredio: Dragan Marković


Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja