54bfba44e58eceef7000022a_villa-monja-enforma-studio__mg_0832

Vertikalna prostorna jedinstvenost

Boka kotorska je jedinstveni prirodni ambijent Crne Gore, kojeg pored impozantnog pejzaža odlikuje i prisustvo vrednog graditeljskog nasleđa, u koje se ubrajaju i vile sagrađene tokom XVIII i XIX veka. Nekada rezidencije imućnih pomoraca, ove mahom napuštene građevine, u novim ekonomskim prilikama, ponovo postaju atraktivna mesta za smeštanje elitnih oblika stanovanja.

Tim arhitekata iz kotorskog studija Enforma, sa Nikolom Novakovićem kao glavnim projektantom, imao je zadatak da jednu ovakvu vilu transformiše u savremeni porodični letnjikovac. Ideja vodilja prilikom rekonstrukcije Vile, koja se nalazi neposredno uz obalu mora, bila je sažimanje prostora i ambijenata po vertikali. Ovaj slobodniji organizacioni pristup, netipičan za primorske vile, dobrim delom je uslovljen pređašnjom rekonstrukcijom iz 80-ih godina prošlog veka.

Od orginalnog stanja zadržan je spoljni omotač i opšta podela prostora, dok su svi drugi elementi doživeli koreniti preobražaj. U novom uređenju enterijera dominira galerija, koja je postavljena kao vizualno i komunikacijsko težište prostora, te središte odvijanja porodičnog života. Razmeštaj sadržaja vrši se po vertikali, uz jasno rasčlanjivanje programskih grupa. Prateći tok kretanja kroz objekat, linijski se smenjuju ulazni deo sa kuhinjom i trpezarijom, dnevni boravak, spavaći blok, kamin sala, soba za roditelje i dečija soba.

Značajna pažnja prilikom rekonstrukcije poklonjena je izboru materijala i njihovoj taktilnosti. Naspram zidnog omotoča od grubog kamena, u prostor su uneti elementi od drveta i tamnog čelika, kao i staklena ograda čija prozračnost omogućava preglednost i duboke vizure. Poigravanje sa savremenim i tradicionalnim elementima i materijalima, te njihovo direktno susticanje, omogućilo je da korisnici mogu neometano uživati u pogodnostima autentičnog ambijenta stare kamene kuće.

Neuobičajna za ovaj tip građevine, primena galerijskog organizacionog modela načinila je retko prisutan iskorak u uspostavljanju odnosa između savremenosti arhitektonske intervencije i vrednosti nasleđenosti, a u kontekstu prilagođavanja prostornih kapaciteta jedne mediteranske vile potrebama koje nameću zahtevi savremenog stila života.

Dragan Marković
Faktografija
ObjekatRekonstrukcija enterijera mediteranske vile
MestoLjuta, Kotor (Crna Gora)
ProgramPorodični letnjikovac
Površina230 m2
Godina2014.
AutorEnforma d.o.o. (Nikola Novaković i Radovan Radoman)
FotografijeRelja Ivanić


54bfb9d5e58ece1abf000227_villa-monja-enforma-studio__mg_0695Širi dalje
Srodni sadržaji

Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja